Smisao inicijacija

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

                                           Manfred Segers

 


Sva Budina učenja mogu se svrstati u dve grupe - sutru i tantru. Put sutre se još naziva i "Uzročno vozilo", jer ovde stvaramo uzroke prosvetljenja, a put tantre se naziva i "Vozilo ostvarenja", jer se ovde radi o identifikaciji sa ostvarenjem - sa samim prosvetljenjem. Još jedan naziv sutričkog vozila je Put bodisatve, dok je vozilo tantre opšte poznato kao Dijamantski put (skt. Vađrajana).

Oba puta su veoma povezana, jer Dijamantski put praktikujemo sa stavom bodisatve. To znači da praksama pristupamo sa ciljem da ostvarimo prosvetljenje zarad dobrobiti svih bića. Metodi koje koristimo su tantre, a opunomoćenja (inicijacije) pripadaju ovom kontekstu. Prakse Dijamantskog puta su zasnovane na različitim klasama tantre kojima je podučavao Buda. Može se reći da Dijamantski put sadrži razna učenja četiri klase tantre, koja potiču od Bude, a do nas dolaze zahvaljujući neprekinutoj liniji prenosa.

Da bi ste mogli da praktikujete tantre Dijamantskog puta, potrebno je da od kvalifikovanog učitelja primite odgovarajuću transmisiju. Na Dijamantskom putu, transmisije se sastoje od opunomoćenja (tib. vang), transmisije čitanjem (tib. lung), kao i od objašnjenja meditacione prakse (tib. tri). Opunomoćenja uvek pripadaju nekoj od četiri klase tantre, čiji su nazivi: Krija tantra, Čarja tantra, Joga tantra i Anutarajoga tantra. One se razlikuju prema osobinama praktičara kojima su davane. U prve dve - Krija i Čarja tantri, naglasak je na spoljašnjem ponašanju. Tokom prakse, važnu ulogu igraju određeni rituali i čistota. U dve više klase - Joga i Anutarajoga tantri, spoljašnje ponašanje je manje važno. Na ovom nivou, radimo sa prirodom uma, što je neposrednije moguće.

Izraz opunomoćenje ili inicijacija, doslovno znači "prenos moći" (tib. vang) ili "inicijacija prskanjem vodom" (skt. abišeka). To je metod koji dovodi do brzog sazrevanja učenikovog uma. Učitelj koji daje opunomoćenje meditira na odredeni Buda aspekt i povezuje nas sa njim. On nam prenosi iskustvo ovog prosvetljenog kvaliteta, uvodeći nas, korak po korak, u polje moći odgovarajućeg Buda aspekta, i tako, u naš um seje seme za razvoj tog kvaliteta. Pročišćavaju se velovi tela, govora i uma, a kroz redovnu meditaciju, razvijaju se naši inherentni kvaliteti. To konačno vodi ostvarenju tri stanja ("tela") Bude.

Svi Buda aspekti se mogu klasifikovati u četiri klase tantre. Struktura opunomoćenja, broj nivoa, funkcije različitih nivoa, kao i forma odgovarajuće meditacione prakse zavise od klase tantre kojoj pripada određeni Buda aspekt. U suštini, opunomoćenja nisu ništa drugo do vođene meditacije, u čijem okviru se nakon svakog segmenta učeniku prenosi blagoslov.

Opunomoćenje se najčešće daje u formi tzv. "opunomoćenja dozvole" (tib. đenang). Obično se sastoji od pet nivoa koji prenose blagoslove tela, govora, uma, kvaliteta i aktivnosti. Na kraju se najčešće daje opunomoćenje torme koje sažima sve prethodne nivoe. Torma ili ritualni kolač ovde predstavlja sam Buda aspekt. Kao što naziv "opunomoćenje dozvole" podrazumeva, ovim opunomoćenjem se dobija odobrenje za izvođenje kompletne prakse određenog Buda aspekta. Ipak, to je pre svega blagoslov za praksu koju inače radimo i slobodni smo da sami odlučimo da li ćemo praksu za koju smo ovim putem dobili odobrenje raditi redovno ili ne.

U kontekstu opunomoćenja dozvole, mnoga dodatna objašnjenja se ne daju. To je uglavnom blagoslov za meditacionu praksu koju inače radimo. U stvari, sa svakim opunomoćenjem i praksom je povezano mnogo objašnjenja koja se drže u tajnosti, jer njihova puna primena zavisi od mnogih uslova. Takode, ako ne znamo šta se zaista dešava, lako se može desiti da ih pogrešno shvatimo. U tom slučaju, ovo znači da ćemo primiti opunomoćenje, čak iako ne razumemo sve detalje. Važno je samo da sledimo različite nivoe opunomoćenja što bolje možemo, čak iako nam deluje pomalo egzotično da izvodimo spoljašnje rituale čije nam tačno značenje nije poznato.

Smisao opunomoćenja može biti objašnjen na sledeći način: uobičajeno je da smo jako vezani za svoje fizičko telo. Veoma mnogo se identifikujemo sa onim što govorimo i svoje misli shvatamo veoma ozbiljno. Zahvaljujući opunomoćenju, ove navike se brže rastapaju. Učimo da druge i sebe više ne doživljavamo kao obična bića, već kao Bude. Uobičajene navike se uzdižu na čist nivo i transformišu u čisto gledište. Sva živa bića postaju Bude okružene Čistim Zemljama. Svi zvuci su mantre, sve misli su samonastala mudrost, a sve spoljašnje pojave su slobodna igra uma. Ovo konačno čisto gledište odgovara stvarnosti i donosi trajnu, beskrajnu radost koja prevazilazi sve koncepte.

Nakon što smo, putem opunomoćenja, uspostavili vezu sa kvalifikovanim učiteljem, oslobođena energetska polja Buda će ostati uz nas, sve dok održavamo vezu, čak i u budućim životima. Ona će nas štititi i starati se za naš brzi razvoj na putu ka prosvetljenju. Na taj način, opunomoćenja otkrivaju otvorenu, jasnu, beskrajnu prirodu našeg uma i omogućavaju nam da već u ovom životu doživljavamo Čiste Zemlje Buda.

Na kraju, nekoliko praktičnih saveta: pre opunomoćenja, korisno je izgovarati pročišćavajuću mantru Bude Dijamantskog Uma i na taj način se otvoriti za opunomoćenje. Tokom opunomoćenja, važno je, što je bolje moguće, videti lamu koji daje opunomoćenje kao odgovarajući Buda aspekt. Tako postajete otvoreniji za blagoslov. Na kraju opunomoćenja, lama lično prenosi blagoslov pomoću različitih atributa koji su korišćeni tokom inicijacije. Takođe, tada možete da, u znak zahvalnosti, lami predate poklon. Dok red učenika prolazi pored lame, važno je održavati atmosferu koncentracije i otvorenosti. Pošto se putem opunomoćenja uspostavlja jaka veza između učenika istog učitelja, često ćete se sretati u budućnosti i imaćete prilike da ovaj veliki događaj kasnije proslavite na odgovarajući način.