Meditacije Karma Kađu škole

 

 

 

Početna strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi korisnici naših sajtova Dijamantskog puta,

nedavno je došlo do porasta imejl poruka od ljudi koji meditiraju, a nemaju gledište koje se može steći čitanjem naših knjiga, ni neophodnu vezu sa nekim od 415 centara Dijamantskog puta, koliko ih danas ima u svetu. Pošto je u našem radu transmisija sve, na pitanja koja se pojavljuju trebalo bi da bude odgovoreno, a naše iskusne grupe štite početnike od grešaka koje se mogu napraviti na putu. Iz tog razloga smo nedavno sklonili meditacije sa interneta. One nisu igračke i pošto sam kompjuterski nepismen, nisam imao pojma da će doći do ovakvog efekta. Sve najbolje, i dobrodošli ste u našim centrima: oni su dobro raspoređeni širom slobodnih zemalja sveta.

Vaš Lama Ole.

 

Pregled odabranih meditacija Karma Kađu škole:

Meditacije na svetlo i dah

Ove prakse reprezentuju stepenastu progresiju budističkih meditacija. Sve one koriste prosvetljujuće povratne reakcije kroz imaginaciju i formu. Napredujući korak po korak, u jednom trenutku jasno sagledate koja od njih u vama budi najjaču motivaciju - i to je nivo sa koga ozbiljnije krećete u prakse. Sve druge meditacije možete 'voditi' od trenutka kada osetite da vam prijaju, izuzev Guru joge čija se puna snaga manifestuje tek kada dobijete moju transmisiju.

Ove tri meditacije produbljuju vaše prijatne ljudske osobine, dok Guru joga omogućava direktno poistovećenje sa prosvetljenjem. Sa sve jasnijom spoznajom da se faza stapanja sa Budama ne dešava u 'fizičkoj ravni' - već se unutarnja i spoljna svesnost napokon sreću - hrabrost, radost i aktivnu ljubav tog meditativnog stanja lako prenosite u svet.

Lama Ole Nidal

Utočišna meditacija

U ovoj je knjižici data jednostavnija verzija utočišta od onog koje se koristi u pripremnim praksama budističkog Dijamantskog puta (Ngondro, tib.). Korisno bi bilo ponoviti 11.111 puta četiri strofe koje slede, jer one nose mnoge blagoslove i produbljuju naše razumevanje samog Utočišta. Naša unutarnja iskustva uzrokovana ovim brojnim ponavljanjima, pomoći će nam da razvijemo istinsku motivaciju i upornost pre nego što se upustimo u prakse koje zahtevaju znatno više vremena i koje donose duboke transformacije.

 

Meditacija Tri svetla

Šesnaesti Karmapa Rangdjung Rigpe Dorđe je još krajem 60-tih Hanu i mene učinio 'nosiocima' ove sveobuhvatne i efikasne prakse za ostvarenje prosvetljenja. Poštujući Karmapinu želju da učinimo sve kako bi ona očuvala svežinu i inspirativnost za ljude sa Zapada, težište smo joj menjali već više puta. U ovoj verziji ono je na aktivnom prenošenju meditiranjem ostvarenog uvida u svakodnevni život.

Nakon jutarnjeg uzimanja utočišta možemo bilo kada tokom dana prizvati lamu i primiti njegove blagoslove. Ja ne znam ni jednu efikasniju meditaciju. Koristite je i uživajte!

vaš Lama Ole

Meditacija na Budu Beskrajne Svetlosti

Nema značajnijeg postignuća od ovladavanja procesom umiranja, a meditacije na Budu Beskrajne Svetlosti (Upame, tib; Amitaba, sanskr.) nam omogućavaju da ovaj proces pretvorimo u najvišu samooslobadjajuću radost. Stoga su one stvarno neprocenjiv poklon.

Posebno je pre kurseva POVE (Osvešćenog umiranja) važno koncentrisati se na prakse koje prizivaju njegovo energetsko polje.