XIV Šamar Rinpoče

Mipam Čokji Lodro (1952. - 2014.)

 

 
XIV Shamarpa

 

"U budućnosti će se pojaviti veliki bodisatva sa krunom boje rubina, koji će mnoga napaćena bića izbavljati iz konfuzije i patnje."
Buda Šakjamuni

Prvi Karmapa, Dusum Ćenpa, započeo je tradiciju svesno inkarniranih lama Tibeta, najavivši da će se ponovo roditi kao II Karmapa, Karma Pakši. Linija Šamarpinih inkarnacija nastala je takodje u XIV veku i predstavlja drugu liniju uzastopnih inkarnacija u istoriji ove tradicije.

Pred svoju smrt, II Karmapa je zapisao da će se u budućnosti pojavljivati u obličju dvojice lama koji će se reinkarnirati jedan za drugim, naizmenično kao učitelj i učenik, da bi očuvali transmisiju Kadju linije. To se i obistinilo u vreme III Karmape, Rangdjung Dordjea, koji je svog najznačajnijeg učenika, Kjadrup Tragpa Sengea, prepoznao kao drugu emanaciju Karmape, poklonio mu Crvenu krunu i dodelio mu status Šamarpe, što znaci "Nosilac Crvene Krune". Crvena Kruna je replika Karmapine Crne krune i na simboličan način označava neodvojivost ove dve linije inkarnacija. Šamarpa je takode poznat kao emanacija Amitabe, Bude Beskrajne Svetlosti.

XIV Šamarpa, Mipam Čokji Lodro je rodjen na Tibetu 1952. godine. Kada je imao četiri godine, XVI Karmapa ga je prepoznao kao četrnaestu inkarnaciju Šamarpe. Sa šest godina, mladi Šamarpa je primetivši grupu Jangpačen lama oduševljeno uzviknuo: "Oni su iz mog manastira". Nakon toga je sa Karmapom posetio Dečen Jangpačen - manastir kojim je upravljao tokom svojih prethodnih inkarnacija. Tu su se nalazile statue svih prethodnih Šamarpi koje je, bez oklevanja, identifikovao. Ugledavši Crvenu krunu rekao je: "Ovo je moja kapa". Od XVI Karmape primio je celokupnu transmisiju Karma Kadju škole.

Nakon kineske invazije Šamar Rinpoče je zajedno sa XVI Karmapom napustio Tibet. Uz Karmapu je ostao sve do njegove smrti. Nakon toga posvetio se mnogim projektima koje je u poslednjim godinama svog života započeo XVI Karmapa. Šamar Rinpoče je zaslužan za ponovno štampanje Tendjura, zbirke komentara Budinih učenja. On je i jedan od osnivača Karmapinog medjunarodnog budističkog instituta (KIBI) u Nju Delhiju, čijem je otvaranju 1990. prisustvovao i predsednik Indije. U skladu sa Karmapinom željom, u KIBI -ju se održavaju studije iz oblasti budizma, kako za monahe, tako i za nezaredjene. Radi na osnivanju Instituta za više budističke studije i Centara za intenzivnu meditaciju u Nepalu. Šamarpa podučava u centrima Karma Kadju škole širom sveta.

Zahvaljujući, pre svega, naporima Šamar Rinpočea, 1992. godine prepoznata je sedamnaesta inkarnacija Karmape.

Više informacija o Šamar Rinpočeu: www.shamarpa.org

 
 
 
 
 
 
Šamar Rinpoče