Učitelj - Lama

Lama je taj koji nam otvara riznice Darme. Iako je istina, kao suština našeg uma, oduvek postojala - ključeve riznice nam prvi pruža lama. On nam, poput ogledala pokazuje naše sopstveno lice, i iz nepreglednog okeana učenja zahvata upravo onu kap koja je za nas, ovde i sada, korisna.

XVI Karmapa
XVI Karmapa - Galerija
XVII Karmapa - Galerija
Samarpa
XIV Šamar Rinpoče - Galerija
Lopon Cecu Rinpoce
Lopon Ceču Rinpoče - Galerija
Lama Ole Nidal - Galerija
 
 
Učitelj