Karmapa
 

"Svaki od Karmapa predstavlja bezmerni, ljubavlju prebogati potencijal prostora - puno prosvetljenje."
Lama Ole Nidal

Karmapa, poglavar Karma Kađu škole tibetanskog budizma, je prvi svesno inkarnirani lama Tibeta, nosilac pune transmisije i neraskidivog toka prosvetljenja svih Buda.

Buda je predskazao da će se 1600 godina posle njegovog odlaska, pojaviti čovek izuzetnog duhovnog ostvarenja i beskrajnog saosećanja koji ce širiti budistička učenja tokom mnogih ponovnih rodjenja. Biće poznat kao Gospodar Karme - Karmapa.

Budino predskazanje je ostvareno kada je Gampopa prepoznao velikog jogina Dusum Ćenpu (1110 - 1193) kao Karmapu.

Pre smrti, prvi Karmapa je, uvidevši da njegov posao nije završen, obećao da će i nadalje, jedno za drugim, svesno prihvatati ljudska rodjenja kako bi njegovi učenici mogli da nastave razvoj. On je ostavio zapis sa preciznim opisom okolnosti svog narednog rodjenja.

Karmapa se smatra emanacijom bodisatve saosecanja - Oči Ljubavi (tib. Čenrezi, sans. Avalokitešvara). Takodje je poznat i kao Lama sa Crnom Krunom.

On je sada u svojoj XVII inkarnaciji kao Karmapa Taje Dorđe.

<< Karma Kadju

 
 
Karmapa